Jeżeli jesteś samotny, nieszczęśliwy, nie widzisz sensu i radości w swoim życiu, źle czujesz się z ludźmi, czujesz się przez nich opuszczany czy sam przed nimi uciekasz, to psychoterapia jest tym, czego potrzebujesz. Jeśli cierpisz na depresję, nerwicę, nie radzisz sobie z zawodowymi obowiązkami – możesz to zmienić.

Możesz sprawić, by Twoje życie było bardziej satysfakcjonujące...

Psychoterapia to leczenia emocjonalnych ran. Odbywa się w spotkaniu i dialogu. Dosłownie pomaga ona odzyskać siebie - poczuć się zintegrowanym, wartościowym człowiekiem, gotowym wziąć odpowiedzialność za budowanie swego szczęśliwego życia w każdej z jego sfer.

Czym jest psychoterapia?

W dosłownym tłumaczeniu, psychoterapia – z greckiego – to leczenie duszy. Jej istotą jest specyficzny kontakt międzyludzki. Pomaga pozbyć się cierpienia, braku satysfakcji życiowej. Służy w efekcie rozwojowi osobistemu i poznaniu siebie. Istotą psychoterapii jest ponowne przeżycie i przepracowanie ważnych doświadczeń pacjenta.

Odbywa się to w kontakcie z terapeutą. Poprzez żywą i szczerą rozmowę pacjent spotyka się ze swoimi uczuciami, fantazjami oraz myślami, pogłębiając przez to samoświadomość oraz samoakceptację. Dzięki terapii człowiek może wypracować w sobie samym pożądane zmiany. Może także odzyskać kontrolę nad swoim życiem. W jej efekcie będzie podejmował lepsze wybory dotyczące różnych aspektów własnego życia, a przez to zwiększy swój komfort. Psychoterapia jest pomocna w osiągnięciu wewnętrznego spokoju, harmonii, ale także zasobów do przezwyciężania różnych trudności, które stają na naszej życiowej drodze.

Psychoterapia psychodynamiczna

Wywodzi się z klasycznej psychoanalizy, której prekursorem był Zygmunt Freud. Podejście psychodynamiczne koncentruje się wokół koncepcji, że u pacjenta zachodzą różnego rodzaju trudności w funkcjonowaniu, które są co najmniej po części nieświadome. Rozwija się one we wczesnym dzieciństwie i w końcu powoduje rozdźwięki i trudności w codziennym życiu. Terapeuta psychodynamiczny najpierw interweniuje w celu złagodzenia dyskomfortu, a następnie pomaga pacjentowi zwrócić uwagę na istnienie przyczyny. Wspólnie pracują nad rozwinięciem strategii prowadzących do zmiany. Ułatwia zgłaszającemu się po pomoc dokonanie wglądu we własną osobowość, wspiera w interpretowaniu przyczyn konfliktów, które powinny być „wydobyte" z nieświadomości i uświadomione w obecności terapeuty.


Psychoterapia psychodynamiczna nastawiona jest na głębsze poznanie siebie samego, głównie swoich emocji, reakcji, wspomnień, które nigdy wcześniej nie były zgłębiane. Uznaje się, iż wgląd w emocje daje zdecydowanie lepsze rezultaty niż intelektualna obróbka problemu. Konstruktywne przeżycie przeszłości powoduje pożądaną zmianę w człowieku. Terapeuta wraz z pacjentem bada jego wczesne doświadczenia życiowe i ich powiązanie z obecnymi wzorami, od których pacjent nie może się uwolnić. Dzięki temu pacjent zaczyna dostrzegać i poznawać nowe „drogi" w życiu.

Celem psychoterapii jest uwolnienie się od ograniczeń z przeszłego doświadczania, aby móc pełniej żyć w teraźniejszości.

Psychoterapię psychodynamiczną odbywa się w gabinecie psychoterapeutycznym, sesja trwa 50 minut. Praca pacjenta polega na ujawnianiu wszystkiego, co przychodzi mu do głowy i analizowaniu tego wraz z terapeutą. Funkcjonuje on według zasad settingu – umowy z terapeutą dotyczącej czasu trwania, płatności, nieobecności oraz pozostawania w kontakcie. Terapeuta określa z pacjentem cele terapeutyczne, które wspólnie będą się starali osiągnąć. Cele te mogą być w trakcie terapii zmieniane lub doprecyzowywane.


 

Etapy działania

Konsultacja psychoterapeutyczna

Niezbędna jest do omówienia problemu. Jej celem jest jego identyfikacja oraz poszukiwanie sposobów najlepszego rozwiązania zgłaszanych trudności. Najczęściej przybiera formę kilku spotkań. Rozpoczyna ona psychoterapię i pozwala rozpoznać charakter trudności, z jakimi zmaga się pacjent, a także przyjrzeć się jego oczekiwaniom i potrzebom. Jej wynikiem jest podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania. Może nim być psychoterapia lub wizyta u innego specjalisty.

Konsultacja psychoterapeutyczna umożliwia dobranie najlepszej i najbardziej efektywnej formy pomocy psychologicznej, dostosowanej do zaistniałej sytuacji. Podczas konsultacji pacjent definiuje swoje trudności, nad którymi chce pracować, nakreśla swoją sytuację osobistą i zawodową. Spotkanie wstępne służy również określeniu pozostałych zasad takich, jak częstotliwość i czas trwania ewentualnych sesji, sposób ich odwoływania, koszt oraz forma zakończenia współpracy.

Sesja psychoterapii psychodynamicznej

To indywidualne spotkania z pacjentem, z częstotliwością raz w tygodniu. Każda sesja trwa 50 minut. Polega na rozmowie z wykwalifikowanym terapeutą, posiadającym odpowiednią wiedzę i umiejętności. Dzięki niej pacjent ma możliwość dotarcia do istoty swoich problemów oraz znalezienia odpowiednich dla siebie rozwiązań. W trakcie sesji terapeutycznych pacjent i terapeuta wspólnie przyglądają się specyfice zaistniałych trudności, zmierzając do wypracowania konstruktywnych zmian niosących ulgę.

Konsultacja psychiatryczna

W uzasadnionych sytuacjach psychoterapeuta kieruje pacjenta na spotkanie z lekarzem psychiatrą. Obejmuje ono badanie lekarskie, w tym dokładny wywiad, diagnozę, dobór leków, jeśli zachodzi taka konieczność, udzielenie wsparcia i porad dotyczących dalszego postępowania. Nie zawsze niezbędna będzie taka dodatkowa forma pomocy. Psychoterapia bardzo często jest skuteczna bez farmakoterapii.

Katalog problemów i trudności:

- brak satysfakcji z życia,
- sytuacja kryzysowa,
- odczuwanie cierpienia i życiowej bezradności,
- doświadczanie przykrych objawów takich jak: niepokój, smutek, przygnębienie,
- trudności z koncentracją uwagi,
- problemy ze snem,
- odczuwanie bezradności i wewnętrznej pustki,
- brak umiejętności radzenia sobie ze stresem,
- nadmierne obarczanie siebie odpowiedzialnością,
- poczucie osamotnienia,
- niezadowalające relacje z otoczeniem,
- brak zrozumienia przyczyn własnych trudności,
- i każda trudność i problem tu niewymieniony.

Rodzaje pomocy:

- Psychoterapia indywidualna
- Psychoterapia par